“Umjetnička baština sjevernog Jadrana: kršćanska simbolika i ikonografija svetaca”, predavanje dr. sc. Barbare Španjol-Pandelo,

Treće u nizu predavanja stručnih usavršavanja na polju povijesti umjetnosti, u organizaciji Centra za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti i Udruge turističkih vodiča Kvarnera i Liburnia, održano je u četvrtak 22.3.2018. u 16.30 h. Predavačica, dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo, poslijedoktorandica Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci, govorila je o  umjetničkoj baštini sjevernog Jadrana s posebnim… Continue reading “Umjetnička baština sjevernog Jadrana: kršćanska simbolika i ikonografija svetaca”, predavanje dr. sc. Barbare Španjol-Pandelo,

Održan VIII Dan povijesti umjetnosti u organizaciji Kluba studenata povijesti umjetnosti u Rijeci ARTeFACT

U petak 16. ožujka 2018. održan je VIII. Dan povijesti umjetnosti na temu "Grad i njegova baština”. Obilježavanje dana započelo je nizom stručnih predavanja koja problematiziraju urbanu baštinu, čemu je uslijedilo otvorenje izložbe studentskih fotografija "Spoliji u urbanim prostorima". U popodnevim satima održale su se dvije radionice za djecu osnovnih i srednjih škola te za… Continue reading Održan VIII Dan povijesti umjetnosti u organizaciji Kluba studenata povijesti umjetnosti u Rijeci ARTeFACT

Terenska nastava- lokaliteti rimske i srednjovjekovne Rijeke, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja

U petak 9.3.2018. održana je terenska nastava Katedre za umjetnost starog i srednjeg vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci po rimskim i srednjovjekovnim lokalitetima riječkog Starog grada te po gostujućoj izložbi "Forum Naronitanum" i stalnom postavu "Tragovi vremena" Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja. Terenska se odvijala u okviru izbornih kolegija Povijest umjetnosti i pomoćne… Continue reading Terenska nastava- lokaliteti rimske i srednjovjekovne Rijeke, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja