“Moć, vlast i umjetnost”, stručno-znanstveni skup

U petak 31. kolovoza 2018. na Filozofskom fakultetu u Rijeci održan je stručno-znanstveni skup "Moć, vlast i umjetnost" u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje, Katedre za umjetnost ranog novog vijeka, Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci te u suradnji s Centrom za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci. Radi se… Continue reading “Moć, vlast i umjetnost”, stručno-znanstveni skup