Terenska nastava Fulfinum-Mirine, grad Krk, Jurandvor-Sv. Lucija

Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti u Rijeci održala je, već tradicionalno, terensku nastavu ljetnog semestra na otoku Krku. Uz studente preddiplomskog studija povijesti umjetnosti nastavi su se pridružili i polaznici Sveučilišta za 3. dob u Rijeci. Terenska je obuhvatila posjet arheološkom parku Fulfinum-Mirine, gradu Krku i arheološkom lokalitetu Jurandvor- Sv. Lucija. Uz asistente i vanjske suradnike, Petru Predoević Zadković, Nikolinu Belošević, Danka Dujmovića i Palmu Karković Takalić, u vodstva su bili uključeni i Jelena Bigović iz općine Omišalj i arheolog Matija Makarun. Kolegica Bigović ukazala je na niz zabrinjavajućih posljedica koje bi za arheološki park Fulfinum-Mirine, ali i za stanovnike Omišlja, donijelo planirano postavljanje plutajućeg LNG terminala. U nadi da će se naći neko sretno rješenje za sve, nadamo se da ovo neće biti posljednja terenska na tom izuzetno vrijednom arheološkom lokalitetu.