Suradnja članova Odsjeka sa Sveučilištem za 3. životnu dob, UniRi

Članovi Odsjeka za povijest umjetnosti aktivno sudjeluju u predavanjima Sveučilišta za 3. životnu dob, Sveučilišta u Rijeci. Do sada su održani sljedeći ciklusi predavanja:

doc. dr. sc. Damir Tulić, Umjetničko bogatstvo jadranskih gradova, 5. – 19. 4. 2016.

doc. dr. sc. Damir Tulić, Umjetničko bogatstvo jadranskih gradova: Katedrale, 25. 10- 10. 11. 2016.

prof. dr. sc. Nina Kudiš, doc. dr. sc. Damir Tulić, Najveći slikari i kipari renesanse i baroka, 24. 10. – 23. 11.2017.

Palma Karković Takalić, mag. archeol., Skriveni Jadran – Arheološka antička i ranosrednjovjekovna baština Rijeke, Primorja i sjevernog Jadrana, 28. 3. – 11. 4. 2017.

Nikolina Belošević, prof., Razvoj crkvenog svetišta od 400. do 1400., s osvrtom na lokalne i regionalne primjere, 30. 10. – 15. 11. 2018.

 

U nastavku možete pogledati obavijesti i fotografije s drugih zajedničkih aktivnosti…

Terenska nastava Fulfinum-Mirine, grad Krk, Jurandvor-Sv. Lucija 

Terenska nastava, Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije i Crkva sv. Nikole u Rijeci