O Centru

Centar za cjeloživotno obrazovanje Odsjeka za povijest umjetnosti (dalje CCO-OPU) osnovan je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci u studenom 2013. godine., na inicijativu tadašnje pročelnice odsjeka doc. dr. sc. Nataše Lah. Temeljna ideja članova Odsjeka prilikom osnivanja Centra bila je otvaranje i povezivanje rada Odsjeka s različitim institucijama, grupama i pojedincima na polju likovne umjetnosti i vizualne kulture. Kroz aktivnosti Centra ogledaju se različiti interesi i aktivnosti Odsjeka i njegovih članova.

Razvoj cjeloživotnog obrazovanja predstavlja strateško opredjeljenje Sveučilišta u Rijeci kojim Sveučilište nastoji podignuti razinu obrazovanja opće i posebnih populacija, približiti rezultate znanstvenoga istraživanja izvan-akademskoj zajednici, pridonijeti dinamiziranju tržišta rada, uvećati i kapitalizirati potencijale Sveučilišta i dr., u skladu s težnjama europskih i svjetskih visokih učilišta. Temeljem navedenog, nekoliko je osnovnih ciljeva djelovanja CCO-OPU-a.

Provođenje i poticanje disciplinarnih i multidisciplinarnih, multimedijalnih, interdisciplinarnih znanstvenih i stručnih istraživanja na polju likovne umjetnosti i vizualne kulture, a posebice na humanističkim, društvenim, umjetničkim i informacijskim područjima znanosti, pokreće razmjenu znanstvenih spoznaja o likovnoj umjetnosti i vizualnoj kulturi unutar nacionalne i međunarodne znanstvene i stručne domene. U tom kontekstu radi se na poticanju nacionalne i međunarodne umreženosti i mobilnosti djelatnika i studenata Odsjeka, organizaciji konferencija, izložbeno-galerijskih projekata, gostujućih predavanja i sl. Navedene izvannastavne aktivnosti poput konferencija, izložbi i gostujućih predavanja otvorene su i dostupne svim partnerima i suradnicima Centra kao i široj javnosti.

Nastavnim programima usavršavanja (sa i bez ECTS bodova), usuglašenima s državnim agencijama za obrazovanje i Sveučilištem u Rijeci, radi se na podizanju razine obrazovanja u domeni likovnih umjetnosti i vizualne kulture. Kroz organizaciju kolokvija i skupova, na gradskoj, regionalnoj i državnoj razini aktivno se surađuje s institucijama u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Programi se također prilagođavaju tržištu rada i različitim granama u gospodarstvu kao što je turizam i management u kulturi. Dio programa predviđa se i za studije namijenjene polaznicima treće životne dobi te radu s grupama osoba s posebnim potrebama.

Od izuzetne je važnosti, dakle, otvaranje aktivnosti Centra i Odsjeka različitim institucijama, grupama i pojedincima s interesima u području likovnih umjetnosti i vizualne kulture, što ne isključuje ostale grupe interesa. Kroz organizaciju usmjerenih programa, susreta, predavanja, radionica, terenske nastave, i sl. potiče se suradnja sa širom društvenom zajednicom, radi se na poticanju i podizanju svijesti o važnosti likovnih umjetnosti, kulturne i umjetničke baštine i vizualne kulture.