O Odsjeku

Odsjek za povijest umjetnosti osnovan je u svibnju 2003. godine pri Filozofskom fakultetu u Rijeci. Program studija sastoji se od trogodišnjeg preddiplomskog i dvogodišnjeg diplomskog stupnja, a diplomski studij od općeg i nastavničkog modula. Studij omogućuje izobrazbu na polju povijesti vizualnih umjetnosti koristeći suvremene metodologije u istraživanju, interdisciplinarnost, otvorenost i kompatibilnost sa srodnim studijima u zemlji i inozemstvu, njegujući međunarodnu suradnju s priznatim znanstvenicima, stručnjacima i relevantnim institucijama. Članovi Odsjeka nositelji su i voditelji nekoliko znanstvenih projekata. Odsjek tijekom akademske godine u kontinuitetu organizira  znanstvene skupove u suradnji s drugim odsjecima matičnog fakulteta, kao i drugim sveučilišnim centrima u RH i inozemstvu.

U okviru Odsjeka za povijest umjetnosti djeluju četiri katedre:

  1. Katedra za umjetnost starog i srednjeg vijeka, predstojnica prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić
  2. Katedra za umjetnost ranog novog vijeka, predstojnica prof. dr. sc. Nina Kudiš
  3. Katedra za istraživanje i zaštitu kulturne baštine, predstojnik izv. prof. dr. sc. Marijan Bradanović
  4. Katedra za povijest i teoriju moderne i suvremene umjetnost, predstojnica doc. dr. sc. Nataša Lah.

Uz obaveze u nastavi djelatnici Odsjeka za povijest umjetnosti intenzivno se bave znanstvenim istraživanjem te se raznolikost njihovih interesa odražava i na kvalitetnom programu studija. Ovdje su navedeni nastavnici i suradnici abecednim redom s poveznicama na kojima se može naći popis njihovih radova, radovi u cijelosti te projekti i nagrade:

prof. dr. sc. Marijan Bradanović

https://portal.uniri.hr/portfelj/56

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=272333

https://ffri.academia.edu/MarijanBradanovi%C4%87

 

dr. sc. Nikolina Belošević

https://portal.uniri.hr/portfelj/2336

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/373776

 

Marin Bolić

https://portal.uniri.hr/Portfelj/4060

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/375903

https://uniri.academia.edu/MarinBoli%C4%87

 

doc. dr. sc. Danko Dujmović

https://portal.uniri.hr/portfelj/1435

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=308206

https://uniri.academia.edu/DankoDujmovic

 

Nadežda Elezović

https://portal.uniri.hr/Portfelj/Index/4163

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/380322

 

dr. sc. Vladimir P. Goss, professor emeritus

https://portal.uniri.hr/portfelj/64#znanstvena_djelatnost

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=256960

https://uniri.academia.edu/vladimirgoss

 

dr. sc. Palma Karković Takalić

https://portal.uniri.hr/portfelj/116

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=341824

https://uniri.academia.edu/PalmaKarkovic

 

prof. dr. sc. Nina Kudiš

https://portal.uniri.hr/portfelj/104

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=151055

https://uniri.academia.edu/NinaKudis

 

izv. prof. dr. sc. Nataša Lah

https://portal.uniri.hr/portfelj/2054

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=314793

 

prof. dr. sc. Julija Lozzi-Barković

https://portal.uniri.hr/portfelj/89

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=166870

 

dr. sc. Matko Matija Marušić

https://portal.uniri.hr/Portfelj/4192

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/358035

https://uniri.academia.edu/MatkoMatijaMaru%C5%A1i%C4%87

 

Mario Pintarić

https://portal.uniri.hr/Portfelj/3945

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/370703

https://uniri.academia.edu/MarioPintari%C4%87

 

doc. dr. sc. Barbara Španjol-Pandelo

https://portal.uniri.hr/portfelj/1463

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=273503

https://uniri.academia.edu/Barbara%C5%A0panjolPandelo

 

izv. prof. dr. sc. Damir Tulić

https://portal.uniri.hr/portfelj/1151

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=288886

https://uniri.academia.edu/DamirTuli%C4%87

 

prof. dr. sc. Marina Vicelja-Matijašić

https://portal.uniri.hr/portfelj/804

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=151081

https://scholar.google.hr/citations?user=t7nng8oAAAAJ&hl=hr&oi=ao